Team Associated Screws, M1.6x5 mm SHCS
[Kode : 91611]
Rp.55.400

Team Associated Screws, M1.6x5 mm SHCS

This part fits the following vehicles:
 • RC10B5M
 • RC10B6
 • RC10B6 Club Racer
 • RC10B6.1
 • RC10B6.1D
 • RC10B64
 • RC10B64 Club Racer
 • RC10B64D
 • RC10B6D
 • RC10SC6.1
 • RC10T5M
 • RC10T6.1
 • TC7
 • TC7.1
This part fits the following other parts:
 • #90002C - B5M to B5MCE Conversion Kit